کتاب مادام کوری

کتاب مادام کوری - مجموعه سرگذشت بزرگان - اثر ایو کوری - ترجمه قهرمان قهرمانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - چاپ دوم 1346
30,000تومان

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . عطف کتاب مختصرا سائیده شده است .

وضعیت محصول : کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب : رقعی
تعداد صفحات : 194
Loading...