کتاب درسی جبر و مثلثات

کتاب درسی جبر و مثلثات - برای سال ششم طبیعی - وزارت آموزش و پرورش - چاپ 1355

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . یکی دو صفحه با خودکار نوشته دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 230
Loading...