آشنایی بیشتر با صحراها

کتاب آشنایی بیشتر با صحراها - تالیف داوید کوک - ترجمه حائری زاده - موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - چاپ اول 1368
45,000تومان

کیفیت کتاب خوب و در حد نو بوده و صفحات کتاب بصورت تمام رنگی می باشد .

وضعیت محصول دست دوم
Loading...