کتاب زورو

کتاب زورو - انتشارات دادجو - چاپ اوایل انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب مقداری پارگی و چسب خوردگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 16
Loading...