کتاب آفتاب در سیمها

کتاب آفتاب در سیمها - نوشته یوگنی بورسیف و ایرنا پیاتنووا - ترجمه الا محمدی - نقاشی نیکزاد نجومی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - چاپ ششم 1363

کیفیت کتاب خیلی خوب می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب خشتی
تعداد صفحات 35
Loading...