کتاب افسانه کویر

کتاب افسانه کویر - نوشته مهدخت کشکولی - نقاشی آلن بایاش - انتشارات شباویز - چاپ اول 1373

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . کتاب بصورت مصور رنگی می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 32
Loading...