کتاب الیور تویست

کتاب الیور تویست - اثر چارلز دیکنز - ترجمه حبیبیان - انتشارات دادجو - چاپ اول 1361

کیفیت کتاب متوسط تا خوب می باشد . جلد مقداری اثر خودکار دارد . دو صفحه از کتاب اثر مهر و حروف برگردان دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 30
Loading...