کتاب دوره گرد ساده لوح

کتاب دوره گرد ساده لوح - نوشته ابراهیم بصیری - انتشارات نمونه - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . گوشه عطف جلد مختصرا زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 24
Loading...