کتاب گنج پنهان

کتاب گنج پنهان - نوشته حمید عاملی - انتشارات صدا سرا - چاپ اول 1364

کیفیت کتاب خوب می باشد . کتاب مقداری اثر رطوبت و دو سه صفحه لک دارد و گوشه جلد پشت پاره شده است .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 24
Loading...