کتاب وینکی و چشم روشنک

کتاب وینکی و چشم روشنک - نوشته ویلی چرمل - ترجمه بهمن صلاحی - انتشارات کورش - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . جلد از ناحیه منگنه مختصرا پارگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 32
Loading...