کتاب رابینسون کروزوئه

کتاب رابینسون کروزوئه - اثر دانیل دفوئه - ترجمه شایسته - انتشارات کورش - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار عالی می باشد . عطف جلد مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 48
Loading...