فرشته سرگردان

کتاب فرشته سرگردان و دو داستان دیگر - اثر لئون تولستوی - ترجمه فریده قراچه داغی - انتشارات پیام - چاپ 1352

کتاب دارای صفحات کاهی و جلد مقوایی بوده و با توجه به قدیمی بودن کتاب کیفیت قابل قبولی دارد .

وضعیت محصول دست دوم
Loading...