کتاب شیخ صنعان یا پیر سمعان

کتاب شیخ صنعان یا پیر سمعان - مجموعه شاهکارهای ادبیات فارسی - از منطق الطیر عطار - باهتمام دکتر سید صادق گوهرین - انتشارات امیر کبیر - چاپ سوم 1341

با توجه به قدمت کتاب ، اندکی از سایر کتب این مجموعه کیفیت پایین تری دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 24
Loading...