کتاب داستانهایی از زندگی امیرکبیر

کتاب داستانهائی از زندگی امیرکبیر - نوشته محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب بر اثر سائیدگی مقداری رنگ رفتگی و جلد پشت قلمخوردگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 94
Loading...