کتاب میعاد با خورشید

کتاب میعاد با خورشید - نوشته محمد حسنین هیکل - ترجمه ابراهیم یوسفی - انتشارات امیر کبیر - چاپ اول 1353

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب از ناحیه عطف مقداری خوردگی و لکه دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 232
Loading...