کتاب دشمن جنایتکاران

کتاب دشمن جنایتکاران - اثر لسی شارتریس - ترجمه ذبیح الله منصوری - انتشارات شهریار - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . جلد پشت مختصرا قلمخورد دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 160
Loading...