کتاب جایزه

کتاب جایزه - اثر ایروینگ والاس - ترجمه دکتر سیروس ارشادی - انتشارات کتابهای پرستو - چاپ اول 1343

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب مختصرا چسب خوردگی و اثر خودکار دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 230
Loading...