کتاب براه خرابات در چوب تاک

کتاب براه خرابات در چوب تاک - اثر ارنست همینگ وی - ترجمه پرویز داریوش - سازمان کتابهای جیبی - چاپ اول 1345

کیفیت کتاب بسار خوب می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 232
Loading...