کتاب قهوه خونه ی سرگذر

کتاب قهوه خونه ی سرگذر - نوشته سعید وزیری - انتشارات جانقربان - چاپ اول 1349

کیفیت کتاب خوب می باشد . عطف کتاب مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 112
Loading...