کتاب چه میدانم ؟ تاریخ آسیا

کتاب چه میدانم ؟ تاریخ آسیا - اثر رنه گروسه - ترجمه مصطفی فرزانه - موسسه مطبوعاتی علمی - چاپ اول 1329

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب مقداری لکه دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 130
Loading...