کتاب فاجعه رمضان

کتاب فاجعه رمضان - اثر جرجی زیدان - ترجمه محمد علی شیرازی - انتشارات گوتنبرگ - چاپ اول 1350

کیفیت کتاب خوب و قابل قبول می باشد . جلد کتاب مقداری زدگی و چسب خوردگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 215
Loading...