کتاب جیمز باند در صاعقه

کتاب جیمز باند در صاعقه - اثر یان فلمینگ - ترجمه حسام الدین امامی - انتشارات گلچین - چاپ 1344

کیفیت کتاب متوسط و قابل قبول می باشد . کناره کتاب اثر خودکار دارد . برخی از صفحات کتاب اثر رطوبت دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 165
Loading...