کتاب ماموریت خطرناک جیمز باند

کتاب ماموریت خطرناک جیمز باند - اثر یان فلمینگ - ترجمه فرهنگ رازی - انتشارات کتابفروشی آتروپات - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 237
Loading...