کتاب تنها بخاطر چشمان شما

کتاب تنها بخاطر چشمان شما - اثر یان فلمینگ - ترجمه پارسا - انتشارات پی اس آ - چاپ اول 1344

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 123
Loading...