کتاب دام خونین

کتاب دام خونین - جیمز باند ، قهرمان آتش - اثر یان فلمینگ - ترجمه جمشید ارمیان - انتشارات گلچین - چاپ اول 1344

کیفیت کتاب خوب می باشد . گوشه جلد و دو سه صفحه اول کنده شده است .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 238
Loading...