کتاب پنجه طلائی

کتاب پنجه طلائی - اثر یان فلمینگ - ترجمه علی امین نیا - انتشارات گلچین - چاپ دوم 1344

کیفیت کتاب متوسط می باشد . گوشه جلد رو و پشت کتاب مقداری پارگی و زدگی دارد و مقداری کنده شده است .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 250
Loading...