کتاب آدم کش اجاره ای

کتاب آدم کش اجاره ای - اثر جیمز هادلی چیز - ترجمه محقق - انتشارات صبحگاه - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب عالی می باشد .

میس گلوری روی خود را گرداند . هاری مثل سایه ای از جلوی او گذشت . فقط با صدایی سرد و آهسته بدختر جوان سلامی کرد . بعد بدون اینکه به او نگاهی بکند کلاه و شنل خود را روی میز انداخت و در کنار بخاری نشست . قیافه بهم خورده و آشفته و رنگی پریده داشت و نگاه های لرزان او نشان میداد که ناراحت است . از شش ماه پیش با هم آشنا شده بودند . هرگز او را به این حال ندیده بود . هیچ دلیلی برای حالت او ندانست جز اینکه فکر می کرد که با این حرکات می خواهد از او جدا شود .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 232
نوع جلد شومیز
Loading...