کتاب در پوست شیر

کتاب در پوست شیر - اثر شون اوکیسی - ترجمه اسماعیل خوئی - انتشارات امیرکبیر - چاپ چهارم 1356

کیفیت کتاب عالی می باشد . صفحه اول نوشته تقدیمی دارد .

تراژدی در دو پرده : شخصیت های مبارز در ابتدا افرادی کوچک و عادی اند و به دور از انگیزه های بزرگ ملی . ولی تدریجاً در اثر آگاهی بیشتر و تأثیرات مثبت و منفی دیگران ، انگیزه فردی آنان به انگیزه جمعی تبدیل می شود و در نهایت منشأ حرکت و عملی می شوند که حتی از قهرمانان بزرگ هم برنمی آید .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 104
نوع جلد شومیز
Loading...