کتاب دیپلمه

کتاب دیپلمه - نوشته شهین شریفی - انتشارات کتابفروشی فروغی - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب متوسط می باشد . جلد کتاب مقداری زدگی و چسب خوردگی و یک صفحه اثر خودکار دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 164
نوع جلد شومیز
Loading...