کتاب اعتراف

کتاب اعتراف - مجموعه چهار داستان - اثر جک لندن - ترجمه آلک - انتشارات آرمان - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد . عطف جلد کتاب مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 192
Loading...