کتاب جنایات بشر یا آدم فروشان قرن بیستم

کتاب جنایات بشر یا آدم فروشان قرن بیستم - نوشته ربیع انصاری - انتشارات پیروز - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب تا متوسط می باشد . جلد کتاب زدگی و چسب خوردگی دارد .

ساعت ده صبح بود که حسب المعمول به محل شغل خود رهسپار میشدم. عادتاً در موقع حرکت سرم را زیر انداخته و با قدمهای بلند به طرف مقصدی که دارم پیش میروم. دویست متر مانده به محل اداره ام ، بقایای خرابه های یک خانه کردی موجود است که هنگام آبادی و نو بودنش فقط عبارت بود از چهار دیواری که با شفته و گل آن را بنا نموده و بسیار قدیمی و کهنه نشان میداد ، بگذریم. خلاصه این وضعیت کلبه ای است که تاریخ ما در آن مدفون است و میخواهیم سرگذشت عبرت انگیزی را از دیوارهای شکسته و سقف درهم شکافته آن را بیرون آورده و یک صفحه خون آلود دیگری به آن اضافه کنم...

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 284
نوع جلد شومیز
Loading...