کتاب عقاب الموت

کتاب عقاب الموت - اثر امیر عشیری - انتشارات کانون معرفت - چاپ دوم قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . روی جلد لکه و نوار چسب و کتاب مهر کتابخانه دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 315
Loading...