کتاب اصفهان

کتاب اصفهان - تالیف لطف الله هنرفر - انتشارات سازمان جذب سیاحان - چاپ دوم 1345

کیفیت کتاب متوسط می باشد . کتاب حاوی عکسهای قدیمی از شهر اصفهان می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 222
Loading...