کتاب اشک شوق

کتاب اشک شوق - نوشته م معصومی لاری - انتشارات مرجان - چاپ اول 1344

کیفیت کتاب خوب و قابل قبول می باشد . دو صفحه عنوان و شناسنامه مقدار کمی پارگی و روی جلد مختصرا لکه دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 134
Loading...