کتاب بگذار بمیرند

کتاب بگذار بمیرند - اثر یان فلمینگ - ترجمه م جرقه - انتشارات گلچین - چاپ اول 1344

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . کناره و گوشه جلد و عطف مختصرا زدگی دارند .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 295
Loading...