کتاب چکمه زرد

کتاب چکمه زرد - اثر امیر عشیری - انتشارات کانون معرفت - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد . گوشه جلد مقداری افتاده و جلد با نوار چسب روکش شده است .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 375
Loading...