کتاب دزدان در جزیره

کتاب دزدان در جزیره - از عملیات مایک هامر - اثر میکی اسپیلین - انتشارات البرز - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . عطف کتاب مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 108
Loading...