کتاب فردا بجهنم خواهم رفت

کتاب فردا بجهنم خواهم رفت - اثر آدولف آیشمن - ترجمه احمد مرعشی - انتشارات گلچین - چاپ دوم 1342

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد و عطف مقداری زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 128
Loading...