کتاب حادثه در مونت کارلو

کتاب حادثه در مونت کارلو - اثر آنس وان بردا - ترجمه منوچهر سهام - بنگاه مطبوعاتی افشاری - چاپ اول 1344

کیفیت کتاب متوسط و قابل قبول می باشد . جلد و عطف کتاب مقداری زدگی و چسب خوردگی دارند .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 262
Loading...