کتاب جدال تبهکاران

کتاب جدال تبهکاران - از عملیات مایک هامر - اثر میکی اسپیلین - ترجمه سیروس - انتشارات شهریار - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد . یک صفحه از کتاب نوشتگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 142
Loading...