کتاب جوخه مرگ

کتاب جوخه مرگ - اثر جیمز هادلی چیز - ترجمه م بهار - انتشارات صبحگاه - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 172
Loading...