کتاب مرگ وحشت انگیز

کتاب مرگ وحشت انگیز - اثر جیمز هادلی چیز - ترجمه بهروز - انتشارات طیبی - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 80
Loading...