کتاب ناپلئون

کتاب ناپلئون - مجموعه گردونه تاریخ - اثر فرانسیس وینوار - ترجمه ایرج پزشک نیا - انتشارات نیل و امیر کبیر - چاپ اول 1339

کیفیت کتاب عالی می باشد . صفحه اول مختصرا نوشته دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 147
Loading...