کتاب استادان داستان نویس شوروی

کتاب استادان داستان نویس شوروی - اثر نویسندگان بزرگ روس - ترجمه گامایون - انتشارات پروگرس مسکو - چاپ شوروی سابق

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . گوشه کتاب مختصرا اثر رطوبت دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 234
Loading...