کتاب صبح آوریل

کتاب صبح آوریل - اثر هوارد فاست - ترجمه فاطمه بزرگ نیا - سازمان کتابهای جیبی - چاپ اول 1343

کیفیت کتاب خوب و قابل قبول می باشد .

 

نويسنده به بررسی روح جوانی می پردازد كه پدر او را به چيزی نمی شمرد . او را كودكی بيش نمی داند و به شخصيتش ارج نمی نهد. ولی با مرگ پدرش بسيار غمگين می شود و عاطفه و مهر فرزندی به همه چيز غلبه ميكند ...

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 184
Loading...