کتاب وداع با اسلحه

کتاب وداع با اسلحه - اثر ارنست همینگوی - ترجمه نجف دریا بندری - سازمان کتابهای جیبی - چاپ دوم 1340

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . عطف جلد مقدار کمی زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 276
Loading...