کتاب کلیات ملک بهمن

کتاب کلیات ملک بهمن، ابن فریدون شاه خطائی و زرین ملک - انتشارات حسینی - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار عالی می باشد .

آن پیر و جوان همدیگر را از صبح تا نزدیک ظهر وداع کردند به قسمی که همه اهل شهر گریه می‌کردند. چون ظهر شد میرغضبان آمدند و آن پیر را از پسر جدا کردند؛ چند قدمی که بردند خودش را از دست آن جماعت نجات داد و بی‌اختیار آمد پسر را در بر کشید و بی‌هوش شد. میرغضبان او را در حالت بی‌هوشی بر اسب سوار کرده روانه شهر شدند. آن وقت یساولان اهل شهر را از جنگل بیرون کردند. پس مردم از دور ایستاده نگاه می‌کردند. اما آن جوان سر به سوی آسمان کرده چون باران اشک می‌ریخت و مناجات می‌کرد و ناگاه ملک‌بهمن صدای مهیبی شنید که گویا صد توپ را یکدفعه خالی کردند. نگاه کرد دید از روی آب دریا دودی چون قطران سیاه با آتش سوزان شعله می‌کشد و می‌آید. نزدیک بود زهره ملک‌بهمن آب شود. آن دود و آتش آمد تا به کنار جنگل رسید. ملک‌بهمن دید تمام جنگل چون شب تار شد و صداهای عجیب و غریب از میان دود بلند می‌شود. به قدر یک ساعت آن دود و آتش در میان جنگل بود...

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 160
نوع جلد شومیز
Loading...