کتاب پیر دختر

کتاب پیر دختر - اثر انوره دو بالزاک - ترجمه محمد پوینده - انتشارات اشاره - چاپ اول 1367

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد . در جلد پشت جای برچسب وجود دارد .

نویسنده در آغاز تصویری از یک شخصیت عجیب به نام شوالیه دو والوا به دست می‌دهد این پیرمرد بازمانده از حکومت سلطنتی سابق که مدعی خویشاوندی با شاهان فرانسه است در شهر آلانسون زندگی می‌کند. وضع مالی او بسیار محقرانه است ....
پیردختر در عین حال یکی از موفق‌ترین تصویرها از زندگانی شهرستانی است : شب نشینیها ، ‌هزاران دسیسه و زد و بند ، ‌سودجوییهای سیاسی و مالی ، امتناع طبقات اجتماعی از معاشرت با یکدیگر ، ‌همه اینها با واقع بینی حیرت انگیز و دقت بی‌نظیر وصف شده است.

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 216
Loading...