کتاب رویای صادقه

کتاب رویای صادقه - نوشته جمشید صداقت نژاد و حاج میرزا حسن تاجر کاشانی - انتشارات بهاره - چاپ اول 1363
60,000تومان

کیفیت کتاب عالی می باشد . صفحه اول نوشته تقدیمی دارد .

کتاب رویای صادقه واقعیت های ناشناخته از تاریخ مشروطیت ایران است. این اثر شامل کتاب خلسه می باشد که به دست اعتمادالسلطنه یکی از وزیران دوران ناصرالدین شاه نگاشته شده است و خیلی از حقایق ناگفته و توهم انگیز دوران مشروطه را به روشنی گفته است. با بررسی تاریخنگاری انقلاب مشروطه این نکته مسلم به نظر می رسد تاریخ مشروطیت ایران غالباً با نگاهی یک سویه و جهت دار نوشته شده و به ویژه کسانی که سنگ بنای نگارش این بخش از تاریخ را نهاده اند ، پیش از آنکه در صدد کشف و تبیین بی طرفانه حقیقت باشند ، مخدوش سازی چهره جناح مغلوب و توجیه اعمال جناح غالب در آن برهه حساس را مد نظر داشته اند .

طبیعی است با چنین رویکردی به تاریخ ، متون مزبور از تحریف حقایق و کتمان واقعیت مصون نخواهد بود. به خصوص اینکه تاریخنگاری مشروطیت ایران به جهت وجود نزاعهای سیاسی همواره آلوده به غرض ورزی بوده و همین باعث کتمان حقایق و شایع شدن مشهورات نادرست شده است . 

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 174
نوع جلد شومیز
Loading...