کتاب شیطان هفت دریا یا انسان آبی

کتاب شیطان هفت دریا یا انسان آبی - اثر آلکساندر بلیایو - ترجمه عباس کشاورز - انتشارات لاله - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب خوب می باشد . جلد کتاب کمی زدگی و چسب خوردگی دارد .

شب خفقان آور ماه ژانویه تابستان آرژانتین فرا رسیده بود. ستارگان در آسمان سیاه میدرخشیدند. کشتی مدوزا لنگر انداخته آرام ایستاده بود. سکوت شب را نه زمزمه امواج و نه صدای جرق جرق دکلها می شکست. بنظر میرسید که اقیانوس به خواب عمیقی فرو رفته است. صیادان مروارید نیمه عریان روی عرشه دراز کشیده بودند. خسته و فرسوده از کار و آفتاب سوزان روز در خواب حرف میزدند و ناله میکردند و فریاد میکشیدند. شاید دشمنان خود کوسه ماهیان را در خواب میدیدند…

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 216
نوع جلد شومیز
Loading...